Ploty a verandy

Banátské domy mají rozsáhlé zázemí v podobě dvora obestavěného hospodářskými stavbami s navazujícím sadem nebo užitkovou zahradou. Od sousedních parcel je vždy prostor vymezen oplocením. Nejstarší typy oplocení v banátských vesnicích jsou ploty deskové plné, nebo jen částečně plné ploty, nebo ploty plaňkové. Mezi novější a modernější oplocení patří především kovové ploty se sloupky a pletivovými nebo okrasnými kovovými výplněmi. Tento typ oplocení byl budován převážně v 70. letech 20. století. Oplocení mezi jednotlivými parcelami bývalo většinou jednoduché, zatímco směrem do ulice byla snaha po dekorativnějším provedení plotů. Plaňky bývaly pravidelných tvarů s ostře vyřezaným horním hrotem, hranolky nebo desky mívaly ozdobně vyřezanou horní část do jednoduchých geometrických tvarů. Pro celkový vzhled banátských vesnic je typ původního zažitého oplocení velmi důležitým detailem, který podstatným způsobem ovlivňuje vzhled veřejného prostoru. Banátské ploty, dokreslují rustikalitu místa, podtrhávají romantickou atmosféru a malebnost objektů. Jejich obnova by se měla nést v duchu opravy při zachování původního materiálu i vzhledu. Jestliže je plot kovový, měl by být průběžně udržován nátěry, aby nezkorodoval. V případě, že je plot dřevěný, měl by být průběžně udržován olejovými nátěry. Jednotlivé shnilé desky nebo plaňky by měly být měněny za nové, pozornost by se měla věnovat hlavním kotvícím sloupkům. Horní části planěk a desek by měla být seřezávána po vzoru původních prvků – jednak kvůli zachování vzhledu, jednak proto, že seříznutí v patřičném úhlu napomohlo uzavření řezné rány dřeva a pak nedocházelo ke hnilobě. Největším zločinem je stará oplocení úplně odstranit a nahradit je soudobými materiály v podobě tvárnicových sloupků, svislých desek, nebo plných cihelných omítaných zdí.

 

Foto 7.66 Tradiční plot z desek s okosenými hranami. Poetika tohoto plotu spočívá právě v té nerovnosti a nepřesnosti. Do vesnického prostředí naprosto ideální oplocení.

Foto 7.67 Hospodářský objekt s branou a navazujícím deskovým oplocením s hrotitým zakončením. Brána je z desek doplněných tenkou zavětrovací zdobnou lištou

Foto 7.68 Předzahrádky domů mohly být ohrazeny dřevěným nebo kovovým oplocením. Vždy bývalo více zdobné než oplocení v zadních částech pozemku. Toto dřevěné oplocení má dekorativně vyřezané horní části. Takováto zdobná úprava paradoxně uzavírala dřevo proti jeho další degradaci a rychlejšímu poškození. 

Foto 7.69 Kovové novější oplocení předzahrádek asi ze 70. – 80.let 20.století. . Do betonové podezdívky byly usazeny napevno kovové sloupky a mezi nimi vloženo kovové dekorativní pole. Pole většinou bývala opatřena krycí barvou. 

Foto 7.70 Dřevěný vjezd do dvora z plných desek uložených na koso. 

Dalším zajímavým architektonickým prvkem jsou verandy. Vyskytují se téměř u všech domů. Nacházejí se vždy podél delší okapové strany domu, tam, kde byl umístěn hlavní vstup do domu. Veranda sloužila v době horka k příjemnému posezení ve stínu, stejně tak jako ochrana před deštěm a blátem, které se nemuselo ze dvora bezprostředně dostávat dovnitř domu. Veranda vlastně byl prostor mimo samotný dům a pod prodlouženou střešní rovinou, kterou na konci nepodpíraly zdi, ale dřevěné sloupky usazené na dřevěném prahu. Ten byl volně položený na kamenem nebo dřevem zpevněném podloží. Zpočátku neměla veranda žádné obvodové stěny, ale ty se v podobě plných dřevěných desek do výše parapetu objevily velmi záhy. Měly vymezit prostor domu a dvora od drobného zvířectva a jejich výkalů. Horní části verandy zůstávaly volné bez dalších výplní, ale i to se později změnilo a i tyto části byly uzavřeny vložením oken. Časem bylo potřeba rozšířit domácnost a dům o další prostory a verandy se k tomuto účelu výborně hodily. Dřevěné stěny nahradily zděné zídky, dřevěné sloupy nahradily cihelné sloupky a mezi ně byla usazena okna. Vnitřní prostor byl vybaven novou podlahou nejčastěji dřevěnou nebo betonovou. Tyto verandy v různém stupni svého zachování se nacházejí téměř u všech banátských domů. Jsou jejich charakteristickým prvkem a svým způsobem funkčně doplňují dům o předsíň, kterou původní dispozice domu neměla. Není třeba se těchto částí domu zbavovat, dokonce to není ani žádoucí. Obnova jednotlivých konstrukcí verandy by měla probíhat dle stejných pravidel, která jsme si nastínili v jednotlivých kapitolách.

 

 

Foto 7.73 Dům štítové orientace usazený do svahu, přičemž soklová partie je ve spodní části natolik vysoká, že umožňuje využití prostoru pod domem jako sklepa nebo pro ustájení drobného zvířectva. Podél okapové hrany domu se nachází veranda bez druhotných zásahů. 

O projektu

Tyto stránky byly vytvořeny s podporou MZV ČR v rámci projektu společnosti Člověk v tísni jako pomoc krajanské komunitě v Banátu s cílem zachovat architektonické dědictví pro další generace.

e-mail: Ivo.dokoupil@pinf.cz

Další weby

www.banat.cz
vše o turistice v krajanských vesnicích
www.stream.cz
dokumenty z Banátu na televizi Stream.cz
Facebook
skupina Architektura Banátu na Facebooku

Connect