Materiály a studie ke stažení


Stavebně historický průzkum banátských vesnic


S cílem zachránit architektonické dědictví českého Banátu inicioval Člověk v tísni o.p.s. památkové zhodnocení
obcí Rovensko, Bígr a Gerník, které provedla Hana Pavelková z Národního památkového ústavu v Ostravě společně s Radimem Pavelkou. Výsledkem jsou studie „Zhodnocení historické stavební produkce“ uvedených vesnic a současně návrh na památkovou ochranu některých objektů ve vesnicích.

Na uvedené materiály se vztahují autorská práva.


 Kniha praktických návodů pro opravu banátských domů


Člověk v tísni inicioval také přípravu a vydání návodu (knihy) šetrných a moderních oprav a úprav vesnických domů v Banátu. Textově knížku připravila Hana Pavelková, obrázky nakreslil Matěj Boček, který provedl i sazbu. V pdf formátu si knihu můžete stáhnout zde. Urbanistický průzkum českých vesnic v rumunském Banátu


V letech 2012 – 2017 provedli urbanistický výzkum v českých vesnicích studenti a absolventi Fakulty architektury ČVUT. Výsledky jejich práce najdete na následujících odkazech. Na materiály se vztahují autorská práva.